Ingeborg Haugvik Francke er en 25 år gammel sopran fra Hamar. Etter musikkteaterstudier ved Romerike folkehøgskole tok hun en bachelorgrad i utøvende klassisk sang ved NTNU Institutt for musikk i Trondheim, og jobber nå som frilans sanger og underviser. Hun har deltatt i en rekke store oppsetninger med blant andre Opera Trøndelag og Opera di Setra. I tillegg til å bli innleid som sanger i ulike sammenhenger, er hun svært aktiv som arrangør av egne konserter i både Trondheims- og Hamarområdet. Både i 2018 og 2019 ble hun tildelt Sparebank1 Innlandets kulturtalentpris.”